Selectiebeleid

Selectiebeleid

Plezier, opleiden en prestatie zijn termen die bij DCG hoog in het vaandel staan. Met goede faciliteiten en een enthousiast team van bestuurders, trainers en andere vrijwilligers willen we onze leden met plezier laten voetballen en bij hun niveau passende prestaties laten behalen. Om dit te bereiken, is de jeugdafdeling ingericht in twee takken: een prestatieve tak, waarin spelers die zich op voetbaltechnisch gebied onderscheiden kunnen uitkomen in selectieteams, en een recreatieve tak, waarin spelers van een lager niveau met leeftijdsgenoten kunnen uitkomen in recreatieve teams. Bij deze laatste groep wordt het presteren minder belicht en het plezier des te meer. Beide takken hebben een eigen trainings- en opleidingsbenadering en een eigen selectiebeleid, dat hieronder nader wordt toegelicht.

Opleiden

Ook het opleiden van spelers neemt bij DCG een belangrijke plaats in. Afhankelijk van hun mogelijkheden en talenten is het de bedoeling dat alle spelers, van zowel selectie- als niet-selectieteams, naarmate zij ouder worden beter worden in het voetbalspel. De doelstellingen voor beide groepen zijn echter wel verschillend. Voor spelers binnen de selectieteams zal het belangrijker zijn zichzelf te ontwikkelen dan voor spelers op het recreatieve niveau. Selectiespelers trainen daarom frequenter en vaak intensiever dan niet-selectiespelers.

Prestatie

Zoals gezegd wil DCG haar leden met plezier laten voetballen en bij hun niveau passende prestaties laten behalen. Hoewel spelers op elk niveau natuurlijk liever winnen dan verliezen, zijn wij van mening dat op het recreatieve niveau plezier belangrijker is dan de winst. Dit houdt in dat in de recreatieve teams alle spelers dezelfde kansen en speeltijd krijgen. Het is nu eenmaal zo dat niet alle spelers hetzelfde spelniveau bezitten en dat ook de mindere spelers hun best doen.

Aan selectiespelers worden wel specifieke eisen gesteld op het gebied van prestaties. Spelers die onder het niveau van het team presteren hebben de kans teruggezet te worden naar een lager team. Uiteraard zal dit niet zomaar gebeuren en zal een trainer hieraan voorafgaand gesprekken met de betreffende speler voeren. De wijze waarop het selectievoetbal wordt benaderd is niet voor iedereen even leuk, maar wil DCG met haar jeugdteams op een redelijk hoog niveau blijven uitkomen, dan is deze wijze van selectie noodzakelijk.

Bij de selectieteams van A-, B- en C-junioren kan het zijn dat speler(s) een hele wedstrijd op de bank blijven zitten, omdat het wedstrijdverloop hierom vraagt. Wel zullen spelers die in een eerste team niet aan voetballen zijn toegekomen de mogelijkheid krijgen speelminuten te maken in een tweede team. Voor ouders kan dit soms een lastige situatie opleveren, want bijvoorbeeld spelers van de A- en B- junioren zijn dan zowel zaterdag als zondag op het voetbalveld.

Teamindeling

Aan het begin van elk seizoen worden de voorlopige teamindelingen bekend gemaakt. Tijdens de voorbereiding of het begin van de competitie kunnen spelers persoonlijk worden uitgenodigd om te kijken of zij in aanmerking komen voor een plaats in de selectie. 

Als blijkt dat een speler in een van de selectieteams in niveau achterblijft bij de andere spelers dan kan deze alsnog naar een lager (niet-selectie) team worden overgeplaatst. De spelersgroep zal dan ook tijdens de voorbereiding en de beginperiode van de competitie regelmatig worden geëvalueerd om te bepalen of de geselecteerde spelers inderdaad in de selectie passen.

 

Voor de niet-selectieteams geldt dat bij de indeling onder andere wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling van het team, rekening houdend met de leeftijd van de spelers en het niveau waarop deze teams gaan spelen. Spelers in de recreatieve teams willen wij zoveel mogelijk met andere leeftijdsgenoten laten spelen. Hierdoor zal een niet-selectiespeler in het nieuwe seizoen altijd in een hoger team worden ingedeeld. Het beleid van DCG is daarbij dat een speler van een vierde team niet beter hoeft te zijn dan een speler van bijvoorbeeld een achtste team.

 

Het spelen met leeftijdsgenoten heeft meerdere voordelen en kan onder meer ten goede komen aan de onderlinge samenhang. Misschien nog wel belangrijker is het feit dat teams meerdere seizoenen met elkaar kunnen optrekken. Dit kan voor zowel ouders als spelers prettig zijn, omdat het de binding met elkaar vergroot en tevens de betrokkenheid naar de vereniging stimuleert. Personen die elkaar beter kennen zullen elkaar bovendien gemakkelijker durven aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

 

Het is mogelijk dat een bepaalde speler zich tijdens het seizoen dusdanig ontwikkelt dat het voor hem wellicht beter is om in een hoger team of hogere leeftijdscategorie te voetballen. Spelers kunnen hiervoor worden voorgedragen door de trainer of leider of door interne scouting. De winterstopperiode wordt gebruikt voor een eventuele herindeling van spelers. Binnen de selectieteams bestaan er meer mogelijkheden om te schuiven met spelers.

Zie DCG Technisch Jeugdplan voor meer info op onze download pagina.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!